TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
image
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ตรวจวัดเขตวิสุงคามสีมา วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม อ.พบพระ จ.ตาก
image
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท,เอก
image
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ ทุกวันพระ (ปีที่ 5 ) และเพื่อเสริมมงคลแก่แผ่นดินและชีวิต โดยบูรณาการตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 15 พฤศจกายน 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.พศจ.สกลนคร พร้อมด้วยนายโกวิทย์ กุลมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2562

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 915732